Литературата на НРБ във фокуса на микроисторията

Литературата на НРБ във фокуса на микроисторията

Пламен Дойнов
Пон., 04/03/2023 - 14:00
0 comments
РЕЗЮМЕ

Текстът представя възможностите за прилагане на микроисторически подход към литературата от комунистическата епоха в България. Статията подчертава, че литературната микроистория обръща внимание не само на това какво и как пише авторът, но и на това какво прави с текстовете и около своите текстове, кой ги чете и разбира и по какъв начин те влизат в диалог с други текстове и контексти. Изтъкнати са разликите между скандал и случай, като е поставен акцент върху възможностите, които дава изследването през случая в проучванията на литературата от епохата на Народна република България.


Литературата на НРБ във фокуса на микроисторията
 • ОБХВАТ НА СТРАНИЦИТЕ: 357 - 372
  Брой страници
  16
  ГОДИНА:
  БРОЙ НОМЕР
  ПУБЛИКУВАНО НА :
  download: download

 • Plamen_Doynov.jpg
  • NAME: Пламен Дойнов
  • ИНВЕРСИЯ
  • EMAIL
   dojnovpl@abv.bg
  • ИНСТИТУЦИЯ
   Нов български университет
  • ДЪРЖАВА
   България
  • Пламен Дойнов е поет, драматург и литературовед. Професор и доктор на науките в Нов български университет, където преподава история и теория на литературата, академично и творческо писане. Редактор в седмичника „Литературен вестник“. Директор на научната програма „Литературата на НРБ (1946–1990)“, реализирана от департамент „Нова българистика“ на НБУ. Автор на 10 книги с поезия, на 4 поставени пиеси и на 15 тома с литературна история и критика. Сред литературноисторическите му трудове са „Българският соцреализъм: 1956, 1968, 1989“, „Алтернативният канон: Поетите“, „Литература, размразяване, разлом: 1962“, „Литература на случаите. От „Тютюн“ до „Хайка за вълци“, „Краят на литературната автономия: 1946“, „Българската поезия в края на ХХ век“ (в два тома) и др.