Изговаряне на травмата: майчинството като проблем на българската женска проза след 2000 г.

Изговаряне на травмата: майчинството като проблем на българската женска проза след 2000 г.

Елена Борисова
0 comments
РЕЗЮМЕ

Статията разглежда образа на майката и майчинството в контекста на българската проза след 2000 г., представен и реализиран в художествените произведения през неговото екстремно, болезнено проявление. Затворена в отровния кръг на „наследствеността на травмата“, жената в тези творби се опитва да излезе от „майчината матрица“, която по рождение сякаш носи заложена в себе си. Избраните произведения са представителни за визуализацията на „женската перверзия“ и една от формите на нейното проявление e „перверзното майчинство“.


Изговаряне на травмата: майчинството като проблем на българската женска проза след 2000 г.