Мария Пилева

ИНВЕРСИЯ
ИНСТИТУЦИЯ
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
EMAIL
marywinny@abv.bg
ДЪРЖАВА
България

Мария Пилева, родена през 1972 г., завършва магистърската програ- ма „Преводач-редактор“ към Факултет „Славянски филологии“ на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2012 г. Специализира в Eberhard-Karls Universitat, Тюбинген (2015), а през 2016 г. защитава докторат на тема „Религиозни мотиви в българските преводи на англоезична белетристика през ХІХ век“ в катедра Българска литература на СУ. Изследова- телските ѝ интереси са в областта на литературознанието, религията и теорията на превода. Занимава се с редактиране и превод, автор е на разкази, публицистични материали, статии и студии, публикувани в „Литературен вестник“, сп. „Литературна мисъл“, „Литературата“, „Littera et Lingua“, Годишник на СУ и др. Участва в съставителството на няколко сборника от научни конференции. Лауреат е на наградата на СБП за ярки постижения в областта на теорията, историята и критиката на превода за 2018 г. с книгата „Бунт, надежда, изкупление“.

01/14/2022

Мария Пилева

БОТЕВАТА МОЛИТВА – ВРЪЩАНЕ КЪМ АВТЕНТИЧНИ МОДЕЛИ ИЛИ ПРЕОБРЪЩАНЕ НА ЖАНРА

  • РЕЗЮМЕ

    Статията разглежда потенциала на духовната енергия, вложен в една от творбите на големия поет – т. нар. „молитва на Възраждането“, ролята на отделната личност и нейната отговор- ност пред Бога. Централно място в „Моята молитва“ заемат образи, теми и мотиви от Библията наред с актуални за времето проблеми на институционалната религия, отдалечила се в редица аспекти от същинската грижа за човека. Обърнато е внимание на структурата на молитвата и всичките ѝ компоненти – от мотото до финалната метафора, но и на преобръщането и играта с жанра, породили множество противоречиви тълкувания на текста. Засегнат е въпросът за някои религиозни мотиви, повтарящи се в други Ботеви творби, вкл. идейните внушения на новия завет на поета.

    ПРОБЛЕМНА ОБЛАСТ