Даниела Асенова

ИНСТИТУЦИЯ
Университет в Упсала
EMAIL
daniela.assenova@moderna.uu.se
ДЪРЖАВА
Швеция

Даниела Асенова е преподавател по български език и литература в Университета в Упсала и отговаря за българистиката в рамките на дисциплината „Славянски езици“ в Катедрата по съвременни езици на Упсалския университет в Швеция. Научните ѝ интереси са насочени към изследване на шведския/ скандинавския поглед към българската литература, включително и по отношение на селекцията на лауреати за Нобелова награда, към анализа на говоримия и писмен български език, уеб базираната педагогика, към разпространяването на образователни ресурси чрез интернет и преподаването на български език като чужд.

04/03/2023

Даниела Асенова

Литературна експедиция: шведските студенти като откриватели на българската литература

  • РЕЗЮМЕ

    Българската литература в далечния европейски север е непозната както за шведските читатели, така и за литературоведите. „Истинските“ читатели на родната ни литература в Швеция са студентите, които участват в курсовете по български език в университета в Упсала. Разглеждайки изпити, реферати, дипломи, анализи и курсови работи, писани между 2014 и 2017 г., можем да разберем как и какво откриват те в българската литература. Тяхната литературна експедиция предполага, че възприемането на литературния текст е силно свързано с мястото и времето, в което се чете. В статията се твърди също, че интерпретацията на едно и също литературно произведение зависи от индивидуалната ситуация на читателите.