„В Париж. Скици“. Пътните бележки на Ана Карима

„В Париж. Скици“. Пътните бележки на Ана Карима

Емилия Алексиева
0 comments
РЕЗЮМЕ

Статията, посветена на „В Париж. Скици“ от Ана Карима, анализира поетиката на творбата. Тя надскача границите на традиционния пътепис. Писателката разглежда не само историческите забележителности на Париж, но запознава читателите със социалните проблеми на страната, с положението на жената в обществото и с проституцията като зло. Някак встрани, но и свързано с общата проблематика, е написаното за Яворов. Иронията е водеща. Сравнението е с Бай Ганьо на Алеко Константинов с ракурс към поведението на българина в чужбина. Поводът са влошените им взаимоотношения.


„В Париж. Скици“. Пътните бележки на Ана Карима
 • ОБХВАТ НА СТРАНИЦИТЕ: 280 - 291
  Брой страници
  12
  COUNT
  ГОДИНА:
  БРОЙ НОМЕР
  ПУБЛИКУВАНО НА :
  ИЗТЕГЛЯНЕ: ИЗТЕГЛЯНЕ

 • emilia_alexieva.jpeg
  • ИМЕ: Емилия Алексиева
  • EMAIL
   alexieva.emily@gmail.com
  • ИНСТИТУЦИЯ
   Институт за литература – Българска академия на науките
  • ДЪРЖАВА
   България
  • Емилия Алексиева е главен асистент в Института за литература при БАН. Завършва българска филология в СУ (1978). Специализира „Руско-български литературни отношения“ също в СУ (1980). Работила е в ЦБ на БАН и в Академично издателство „Проф. Марин Дринов“. Защитава докторска дисертация на тема „Проблеми на поетиката на А. И. Куприн“ (1994); асистент (1995), гл. ас. (1998). Научните ѝ области са руска литература на ХХ в., българска литература на 20-те и 30-те г. на ХХ в., сравнително литературознание. Ръководи научния проект „Есеистика и литература (сп. „Философски преглед“ (1929–1943)“.